ΚΑΦΕΔΕΣ & ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ / COFFEE & DRINKING CHOCOLATE

Νες καφέ / Nes Café

3.00€

Φραπέ / Frappe

3.00€

Ελληνικός / Greek coffee

2.00€

Ελληνικός διπλός / Greek coffee (double)

3.00€

Καφές φίλτρου / French-pressed coffee

3.00€

Εσπρέσσο / Espresso

2.00€

Εσπρέσσο διπλός / Espresso (double)

3.00€

Αμερικάνο / Americano

3.00€

Καπουτσίνο / Cappuccino

3.50€

Καπουτσίνο (διπλός) / Cappuccino (double)

4.00€

Καπουτσίνο λάτε / Cappuccino latte

4.00€

Φρέντο εσπρέσσο / Espresso fredo

3.50€

Φρέντο καπουτσίνο / Cappuccino fredo

4.00€

Σοκολάτα ζεστή / Hot chocolate

3.50€

Σοκολάτα κρύα / Cold chocolate

3.50€