ΤΣΙΠΟΥΡΟ & ΟΥΖΟ / TSIPOURO & OUZO

ΤΣΙΠΟΥΡΟ / TSIPOURO

ΤΣΙΛΙΛΗΣ χωρίς γλυκάνισο / TSILILIS without Anise

10.00€

ΤΣΙΛΙΛΗΣ με γλυκάνισο / TSILILIS with Anise

10.00€

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ χωρίς γλυκάνισο / APOSTOLAKIS without Anise

8.50€

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ με γλυκάνισο / APOSTOLAKIS with Anise

8.50€

_______________

ΟΥΖΟ / OUZO

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ / PLOMARI

10.00€