Ψάρια & Θαλασσινά / Fishes & Seafood

Μύδια σαγανάκι

Mussels saganaki

10.50€

__________

Μύδια αχνιστά

Steamed mussels
10.00€
__________

Καλαμάρι τηγανητό (*)

Fried squid (*)

15.00€

__________

Καλαμάρι γεμιστό (*)

Stuffed squid (*)

__________

Τσιπούρα

Gilthead seabream

__________

Λαβράκι

Seabass

__________

Χιόνα

Hiona

__________

Λιθρίνι

Common pandora (red snapper)

__________

Φαγκρί

Common seabream

__________

Παλαμίδα

Atlantic bonito

__________

Σαργός

White seabream

__________

Γαύρος τηγανητός

Fried gavros
8.50€

__________

Γαρίδες ψητές (*)

Grilled shrimps (*)

15.50€

__________

Γαρίδες σαγανάκι (*)

Shrimps saganaki (*)

17.50€
__________
Σαρδέλες σχάρας
Grilled sardines
9.50€

__________

Χταπόδι
Octopus
20.00€
__________

Οι τιμές ανά κιλό των ψαριών που δεν αναγράφονται, διαμορφώνονται ανά περίοδο. Παρακαλώ ρωτήστε μας για τιμή.

Prices per kilo that are not listed are formed per season. Please ask us for price.